image

הרב המקובל
החזרת אהבה

רב מקובל תלמיד חכם אמתי בקיא בסודות הקבלה המעשית בפרט בהחזרת אהבה וקשירת בני זוג לשלום בית פתיחה בגורל והתאמה זוגית על פי סודות הקבלה
כשפים החזרת אהבה פתיחה בגורל בדיקת כישוף קשירת בוגד פתיחה בגורל, ביטול כישופי אהבה בדיקת התאמה זוגיות להחזיר את האקס
icon

פתיחה בגורל לכל שאלה

ספר הגורל העתיק הנקרא זנתי בכתב יד הנותן מפה מדוייקת על השואל ועל איך עליו ולפעול ב16 תחומי חייו, מדהים בדיוק
icon

קבלה מעשית ללא כישופים

כל הפעולות באמצעות שימוש בקבלה מעשית מכתבי יד עתיקים שהוכיחו את עצמם בשטח .
icon

בדיקת התאמה זוגית מדוייקת ב100%

בדיקת התאמה זוגית על פי היסודות המדוייקים של האדם אין הפתעות ואין גירושים.

קמעים כתבי יד קודשו של הרב המקובל

ניתן לראות צילומים של קמעים ושאר פעולות קבליות מעצם כתב ידו של הרב המקובל


החזרת אהבה


החזרת אהבה הינו אתר המקשר אתכם עם רב מקובל אמתי העוסק במתן יעוץ ופתרונות מהקבלה המעשית ומגיה לבנה להחזיר אהבה ושאר אתגרי החיים לא נעשה שימוש בכוחות אפלים כמו כישוף שהינו איסור חמור ביהדות ומביא קללה בסופו של דבר על בני הזוג גם אם רואים בהתחלה אשליה של הצלחה אצלנו החזרת אהבה מתבצעת באמצעות רב מקובל תלמיד חכם הבקי בכתבי הקבלה המעשית העתיקים אשר יבדוק בראש ובראשונה את ההתאמה בין בני הזוג ויסודם ואח"כ יבצע את פעולת החזרת אהבה על פי סודות הקבלה באמצעות שימוש והפעלת מלאכים ושמות קודש על מנת להחזיר אהבה עצומה בין בני הזוג פעולות הקבלה המעשית להחזרת אהבה הם כל כך חזקות ועוצמתיות שכתוב בספרי הקבלה שאפילו אם הוא יהיה קשור בשרשראות של ברזל הוא יחזור ! לא כל אחד המכריז על עצמו אני מקובל אני בקי בקבלה המעשית ורק לי יש את סודות הצליל והרוח ואין עוד בעולם חוץ ממני בצניעות רבה ולא ביוהרא אני קובע שאני הכי טוב מכולם וכל השאר אינם מבינים דבר וחצי דבר, הוא באמת כזה ברוב המקרים אדם המכריז כל עצמו שרק הוא ואין שני לו הוא בור, גס רוח, ובעל גאווה, או שיגעון גדלות, על אחת כמה וכמה שמדובר באדם שאינו שומר מצוות. אדם העוסק בקבלה ובפרט בקבלה המעשית צריך להיות ראוי לכך, לא מספיק שהוא שומר מצוות צריך גם להיות תלמיד חכם הבקיא בתורה בהלכה במדרגה של רב הרב המקובל הינו תלמיד חכם המעביר שיעורים בקבלה לתלמידי חכמים מקובלים וידוע ומפורסם שמו בין המקובלים כבקיא בסודות התורה ורבים מתייעצים עמו בסוגיות הסבוכות בתורת הקבלה הפעולות הקבליות נעשות אחרי טבילה במקווה טהרה ואחרי לילה שלם של לימוד קבלה ותפילה עם כוונות האר"י והרש"ש ואחרי כל זה הרב מתיישב לכתוב קמיעים ומקבל קהל לזמן קצר בלבד ניתן להגיע לרב להתייעצות ולקבלת ברכה בכל תחומי החיים ולא רק ברכה אלא מענה ופתרון אמתי מהקבלה המעשית אחרי שיושבים אצל הרב מבינים את ההבדל אני מזמינה את כל מי שרוצה לא רק להחזיר אהבה או להציל את הנישואים אלא כל מי שרוצה לחוות שיפור אמתי ומשמעותי בחיים שיפנה אלינו בטופס כאן להשאיר שם וטלפון ונחזור אלייך עוד היום


logoicon

קבלה מעשית להחזרת אהבה ולכל תחום בחייכם

כל הקמעים והפעולות נעשים אך ורק על ידי כבוד הרב שליט"א